Bedrijfscommunicatie . Tekstschrijven


Dicht langs elkaar heen bewegen

Het allerbelangrijkste bij goed werkende bedrijfscommunicatie is, dat je als berichtgever en ontvanger zoveel mogelijk op één (taal)lijn zit. Je probeert elkaars taal zo goed mogelijk te duiden. Immers, communicatie is bovenal een sociaal proces. Lezer (kijker, luisteraar) moet de informatie van de boodschapper snel en gemakkelijk kunnen begrijpen. Pas dan kan hij of zij er de betekenis aan geven, die de zender - de schrijver van de tekst -  bedoeld heeft.


Maar, eerlijk is eerlijk. Schrijver en lezer van een boodschap geven zelden of nooit 100%  dezelfde betekenis aan die boodschap. Hoe goed en zorgvuldig ook de bedoelingen zijn. Daarom duiden we het begrip communicatie wel eens een beetje gekscherend als ‘het zo dicht mogelijk langs elkaar heen bewegen’. Als dit inderdaad het geval is, zit het met die verzonden boodschap wel goed. Dan is de informatie helder overgekomen en is er een vrijwel gemeenschappelijke betekenis. Of in populair taalgebruik: dan is er een ‘date’. Dan is de bedrijfscommunicatie overtuigend!