Bedrijfscommunicatie . Tekstschrijven


Communicatie betekent letterlijk: informatie overdragen èn delen. Je wilt een boodschap - de informatie, het verhaal -  op de één of andere manier verzenden en ook gemeenschappelijk maken. Dit kan via beelden (foto’s, films, tekeningen) en taal. Mondeling of schriftelijk, middels teksten.


Teksten schrijven voor het bedrijfsleven is een vak, een ambacht. En dat leer je, net zoals elk ander vak, door het veel te doen. Schrijven is vooral ordenen. Het ordenen van gedachten en ideeën over zaken die je op papier wilt zetten. In een persbericht, een folder, een brochure, een bedrijfsboek etc.

Hierbij probeer je de kern - de boodschap - van het verhaal weer te geven en wel zodanig, dat die boodschap voor de lezer snel te begrijpen is en tegelijk boeiend genoeg om verder te lezen.


Dit lukt het beste door eenvoudige taal te gebruiken. Met zo min mogelijk vreemde woorden en met weinig bijzinnen en bijwoorden. De lezer moet gemakkelijk worden meegenomen in het verhaal. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door vragen te stellen, zoals ‘Hoe zou dit zijn op te lossen?’ En ook door je direct tot de lezer te richten, zoals ‘Op deze manier bent u verzekerd van de volgende voordelen’. Maar het kan eveneens door de lezer juist een zekere ruimte te geven voor het trekken van een eigen conclusie. Zo krijgt hij of zij het gevoel deze zelf te hebben verzonnen.


Daarnaast is ook de stijl van schrijven belangrijk. Hoe is de boodschap verwoord en ingevuld? Vaak is een meer persoonlijke benadering sterker dan een algemene. Actief taalgebruik is aantrekkelijker en levendiger dan passieve taal. En werkwoorden werken en lezen prettiger, dan het gebruik maken van (veel) bijvoeglijke - en zelfstandige naamwoorden.


Alle bovengenoemde opmerkingen maken duidelijk, dat over een helder geschreven tekst  behoorlijk goed is nagedacht. Sterker nog: goed is meegedacht en vooral dóórgedacht. Want door helder door te denken kun je een ingewikkeld vraagstuk veel begrijpelijker en toegankelijker maken voor de lezer. En als dat het geval is, spreek je van prima bedrijfscommunicatie.