Floriade 2012


1.‘Aspergefest.’

Modeshow, geїnspireerd  op - en heel fijnzinnig gemaakt en geweven vàn het product  asperge.

Voor de openingsmanifestatie van het  Aspergepaviljoen in het Huis van de Smaak.    


Concept en productie.  

Enkele opvallende zaken uit een evaluatierapport over de Floriade

-   het Huis van de Smaak, inclusief Aspergepaviljoen, is middels de Floriade Award uitgeroepen tot ‘de beste inzending van de Floriade 2012‘  (Er waren ruim 90 inzendingen!)

-  bij ‘Aspergefest’, de speciale modeshow bij de seizoen - en paviljoenopening, waren tenminste 75 pers- vertegenwoordigers aanwezig. (waarbij 4 tv-zenders en 2 radiozenders) het totaal aantal toeschouwers bij het aspergetheater bedroeg: 11 à 12.000. Dat is gemiddeld ruim

220 per voorstelling.